Skitur i Stabbursdalen søndag 23. mars

IMG_3094Påsken 08 026Tid: søndag 23. mars klokka 1100

Sted: oppmøte Stabbursnes Naturhus

Varighet: ca 4 timer

 

Turen går i lett terreng inn til foringsplassen innerst i Lombolaveien (6 km). Her ser vi på og lærer om fuglelivet og naturen i området. Vi går videre til Rørkulpen (1 km) hvor vi fyrer kaffebål og spiser medbragt matpakke. Ta med klær etter vær, matpakke og sitteunderlag, gjerne kikkert og kamera. Værforbehold.

Vi håper på godt vær og en fin og lærerik tur i flotte omgivelser!

Spørsmål? Ring 78 46 47 65

 

Førjulsåpent, onsdag 27. november

Naturhuset holder førjulsåpent onsdag 27. november klokka 1700-2000.

 • Julemesse med lokale håndverksprodusenter
 • Museumsbutikk med fine julegaverJul
 • Juleverksted for barn
 • Julekafè m/kaffe, vafler og gløgg
 • Gratis inngang i utstillingen

Velkommen til førjulshygge og julehandel på Naturhuset!

 

Til topps i Porsanger årsavslutning, onsdag 20. november

Vi inviterer spreke Porsangerværinger til årets avslutning av “Til topps i Porsanger” onsdag 20. november kl 1730.

Årets “til topps i Porsanger” er det 10. i rekken, vi markerer 10-års jubileet!

Det blir også:

 • utdeling av diplom og T-skjorter til barn
 • trekning av premier
 • salg av T-skjorter
 • muligheter til å komme med ris og ros
 • salg av kaffe og vafler

IMG_6167Til-topps-3-KopierIMG_1560

Åpning av natur- og kultursti, onsdag 4. september

Onsdag 4. september klokka 1800 har vi offisiell åpning av den nye natur- og kulturstien på Stabbursneset.

Oppdateringen av natur- og kulturstien har vært et samarbeidsprosjekt mellom Stabbursnes Naturhus og Museum, RiddoDuottarMuseat – Porsanger Museum og Sjøsamisk Kompetansesenter.

Stien starter fra parkeringsplassen ved naturhuset. Den er lett å gå langs Stabbursnesplatået og gir en flott utsikt over indre Porsangerfjord. Etter ca 1,3 km er det satt opp en gapahuk. De første 2,8 km er det informasjonsposter om natur og kultur i området med norsk-, samisk- og engelsk tekst.

Fra siste informasjonspost er stien merket fram til E6, en strekning på 2,5 km. Returen videre langs E6 tilbake til Stabbursnes Naturhus og Museum, er på 1,3 km. Total distanse på rundturen blir da på 6,4 km.

På selve åpningsdagen vil vi under arrangementet gå fra Naturhuset til gapahuken (ca 1,3 km). På turen vil vi fortelle om natur og kultur i området. Det er opp til hver enkelt om de vil gå stien videre denne dagen.Gapahuk

 

 

Soppkurs lørdag 24. august

Lørdag 24. august klokka 1100, oppmøte på NaturhusetSept 07 017

Stabbursnes Naturhus og Museum holder i år som tidligere år soppkurs. Kurset ledes av godkjent soppkontrollør, som gjennomgår viktige kjennetegn og grupper av sopp før vi går i gang med plukkingen. Kurset avsluttes med soppkontroll hvor deltakerne får kontrollert soppen de har plukket.

Deltakerne bør ta med kurv el å plukke i, kniv og gjerne en soppbok. Soppbok kan også kjøpes på kurset. Kurset vil vare ca 3 timer, og koster kr 100,-.

Spørsmål? Ring Naturhuset på 78 46 47 65

 

Tradisjonskunnskap, søndag 18. august

MARIGRAS/LUKTEGRESS2011.08.20 067

Berit Thomassen tar oss med på tur til Indre Billefjorddalen for å lære om luktegress. Oppmøte ved butikken i Billefjord klokka 1000.  Ta med saks og klede for å sanke luktegress, samt støvler.Turen tar ca 3 timer, og er gratis

SÅPEKOKING

Eila Saijets fra Fossestrand Gårdshandel viser oss og naturarvenforteller om såpekoking, og det blir muligheter for å lage sin egen såpe.Oppmøte på Naturhuset klokka 1400.Opplegget tar ca 3 timer, og er gratis

 

Fuglenes dag og biomangfolddagen, onsdag 22. mai

Dverggås

Onsdag 22. mai klokka 1730 markerer vi fuglenes dag og biomangfolddagen på Naturhuset. Inger J Øien og Tomas Aarvak fra Norsk Ornitologisk Forening forteller om arbeidet som pågår for å redde den utryddingstrua dverggåsa. Torkjell Morset fra Statens Naturoppsyn forteller om biologisk mangfold.

Når vi er ferdige på Naturhuset tar vi turen til fuglekikkerbua på Stabbursneset, og ser etter dverggås og andre spennende fugler. Ta gjerne med teleskop.

 

 

Girjásvuohta ja kultuvra Sámis – Mangfold og kultur i Sápmi, onsdag 24. april

NY UTSTILLING ÅPNER I PORSANGER!

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum ønsker velkommen til utstillingsåpning på Stabbursnes Naturhus og museum onsdag 24. april kl. 18.00. Utstillingen er en ny samisk samtidsdokumentasjon som viser ni samer og deres miljøer i hele Sápmi. Utstillingen vises frem til 22. mai 2013.

Utstillingen består av fotografier, tekster og levende bilder samt web-utstilling.
Produksjonen er laget av RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok i samarbeid med sosialantropolog og kulturprodusent Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe.

Girjásvuohta ja kultuvra Sámis – Mangfold og kultur i Sápmi er en samtids- dokumentasjon laget fra samisk perspektiv og presenterer ni samer og deres miljøer.

Samene bor i fire land, tilhører ulike generasjoner, har ulike livssyn og er i forskjellige livssituasjoner. De er lulesamer, skoltesamer, nordsamer, sørsamer og kildinsamer. De snakker nasjonalspråkene som snakkes i landene de bor i: finsk, russisk, svensk og norsk. Kun halvparten av samene snakker samisk.

Ved å få frem mangfoldet i samisk kultur, samers selvidentifikasjoner og egenfortellinger, ønsker vi å formidle vesentlige aspekter ved situasjonen for samene i dag.

Vi vil også vise kontrastene og livskraften som mennesker med samisk kultur og identitet står oppe i og er skapere av, samt dilemmaer og motsetninger de opplever som minoritet og urfolk.

Gjennom fotografiene og fortellingene, fremkommer det at samer har mye til felles. Likevel har hver samiske region sine kulturelle særtrekk og de ulike miljøene har sine spesielle kulturuttrykk. Dokumentasjonen viser også at samer er et moderne urfolk.

Produksjonen er finansiert av Sámediggi/Sametinget, Det Kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement, ABM-utvikling, Norsk Kulturråd, Barents Sekretariatet og Sparebank1 Nord Norge.

Lenker til fire av filmene som kan ses på www.digitaltfortalt.no:

Les mer om prosjektet “Mangfold og kultur i Sápmi”:
http://www.riddoduottarmuseat.no/web/index.php?sladja=33&giella1=sam


OĐĐA ČÁJÁHUS RAHPPO PORSÁŊGGUS!

RiddoDuottarMuseat – Porsáŋggu musea sávvá bures boahtima čájáhusrahpamii Rávttošnjárgga LuonddudálluI ja Museii cuoŋománu 24 beaivvi dii. 18.00. Čájáhus lea dálááigge dokumentašuvdna mas leat mielde ovcci sápmelačča iešguđetge duogážiin ja birrasiin. Čájáhus bistá miessemánu 22. beaivvi rádjai.

Čájáhusas oainnát govaid, čállosiid, ealligovaid ja web-čájáhusa. Dán produkšuvnna duogábealde leat RiddoDuottarMuseat-Sámiid Vuorká-Dávvirat Kárášjogas ovttas sosiálantropologa ja kulturbuvttadeaddji Jorunn Eikjok ja govvejeaddji Ola Røe.

Dát produkšuvdna lea ráhkaduvvon sámi geahčastaga vuođul. Dokumentašuvnnas leat áigegovat main oaidná sámi servodagaid kulturovdanbuktimiid girjáivuođa.

Girjásvuohta ja kultuvra Sámis lea dálááigge dokumentašuvdna mas leat mielde ovcci sápmelačča iešguđetge duogážiin ja birrasiin: Sii ellet njealji riikkas, leat iešguđetge buolvvas, lea iešguđetge oaidnu eallimii ja leat iešguđetge eallindilis. Sii leat julevsámit, nuortalaččat, davvisámit, lullisámit ja gielddasámit. Sii hupmet majoritehtaservodaga giela dan riikkas gos ásset: suoma-, ruošša-, ruoŧa- ja dárogiela. Dušše bealli sis sámástit.

Sámi kultuvrra girjáivuođa fuomašahttimiin, dáid olbmuid iežaset dovdamuša ja muitalusaid bokte, leat mii háliidan gaskkustit beliid otná sámiid eallimis.

Mii háliidit fuomašahttit erohusaid ja eallinvuoimmi maid sámit kultuvrraset ja iešdovdduset bokte vásihit ja hábmejit, ja sin eahpádusaid, válljemiid ja ruossalasvuođaid maid vásihit, nugo unnit- ja eamiálbmogin.

Govaid ja jearahallamiid bokte bohtet sámiid oktasaš- ja ovttalágánvuođat oidnosii. Juohke sámi guovllus leat sin earenoamáš kulturvrralaš dovdomearkkat, ja sierranas birrasiin fas sin earenoamášvuođat. Dokumentašuvnnas boahtá maid ovdan ahte sámit leat maiddái ođđaáigásaš eamiálbmogat.

Bargguid lea ruhtadan Sámediggi, Norgga Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta, ABM-utvikling, Norgga Kulturráđđi, Barents Čállingoddi ja Sparebáŋku 1 Davvi Norga.

Njeallji filmma sáhtat geahččat “Digitalt Fortalt” siiddus.
Neahttačujuhusat filmmaide:

Loga eambbo “Girjásvuohta ja kultuvra Sámis – Mangfold og kultur i Sápmi” prošeavtta birra dás:
http://www.riddoduottarmuseat.no/web/index.php?sladja=33&giella1=sam

Tradisjonskunnskap, planter, onsdag 17. april

Stabbursnes Naturhus og Museum arrangerer temakveld om planter og tradisjonskunnskap.

Sted: Stabbursnes Naturhus og Museum
Tid: onsdag 17. april kl 1800

Fletting av sennagress
Fletting av sennagress

Foredrag:

 • Sigvald Persen «utmarksslåtter i Stabbursdalen»
 • Berit Thomassen «et gresstrå i enga»
 • Toril Bakken Kåven «sanking av urter og bær som del av utmarksnæring»

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Print naturarven