Roddenes geologiske natursti

Natursti RoddenesNaturstien ligger i tilknytning til Roddenes naturreservat på østsiden av Porsangerfjorden. og er en rundtur på ca 2,7 km. Området er rikt på geologiske forekomster, og er lett tilgjengelig. Langs stien er det informasjonsskilt som forteller om de ulike geologiske forekomstene. Det er laget bålplass med gapahuk i tiknytning til stien slik at det kan bli en fin liten dagstur for de som ønsker dette.  Stien er merket med røde stolper.