Stabburselva

Stabburselva er en variert og fin elv, med gode muligheter for fiske. Det er få store vassdrag i Norge som har et så uberørt preg som Stabburselva. Elva er lakseførende fram til Njakkafossen. Samlet lakseførende strekning er i dag på 27 km. Hoveddelen av Stabburselva ligger innenfor Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde. Elva har bestander av både laks, sjøørret og sjørøye.

 

 

Laks 23,8 kg
Laks 23,8 kg

Stabbursdalen Grunneierforening forvalter Finnmarkseiendommens fiskerettigheter i Stabburselva, i tillegg til sine medlemmers. Stabbursnes Naturhus og Museum selger fiskekort for Stabbursdalen Grunneierforening. På www.stabburselva.info kan du finne informasjon om fiske i Stabburselva.