Boklansering torsdag 23. mai kl 1800

I denne boka viser forfatteren, Arvid Petterson hvordan Finnmark og Nordkalotten er blitt skildret av reisende og forskere gjennom flere hundre år. Han viser hvordan naturforhold og næringsgrunnlag er utnyttet av folk utenfra, slik andre land utnyttet sine kolonier. Han viser at det fantes forskjellige typer handelsmenn. Noen bygde opp området de levde i og lot verdier bli igjen, mens andre tok alt med seg. Det er forhold vi fortsatt finner i dag.

Mens noen bare ser et karrig og fattigslig landskap, finner forskeren zoologen Robert Collett et fugle- og insektliv så «rikt og eiendommelig, som få andre steder i landet». Ordet karrig brukes heller ikke av en av Norges dyktigste botanikere, Rolf Nordhagen. Han omtaler plantelivet i Finnmark med stor entusiasme og mener området er spennende. Han bruker ord som gåtefullt, merkelig og enestående om vekstlivet. Forskningen i Finnmark starter han på Magerøya i 1934.

Forfatteren ønsker med denne boka å fjerne myter som har fått feste blant folk utenfra, men også vise områdets egne mennesker hvilke verdier de har rundt seg.

Boka er skrevet i Brennelv og produsert for trykking av KIO Grafisk as i Gåradak.

Barnas dag lørdag 18.3 kl 1200

Lørdag 18.3 arrangerer vi “Barnas dag” på Naturhuset. Det blir:

  • Hundekjøring med Pirate husky
  • Skiaktivitet
  • Lassokasting
  • Servering av pølser og varm saft
  • Arrangementet er gratis og åpent for alle!
  • Gratis inngang i utstillinga
  • Værforbehold!