Vækker naturreservat

FuglekikkerplattingVækker naturreservat er lokalisert rundt brakkvannspollen Surbuktvannet, og er et viktig rasteområde for ender. Det er registrert 11 andefuglarter og en rekke vadefuglarter her. Blant de mest vanlige endene finner vi toppand, brunnakke og stjertand. Ved Surbuktvannet i Vækker er det laget en fuglekikkerplatting hvor man har god utsikt over reservatet.