Friluftslunsj i Lakselv tirsdag 13. januar

Velkommen til friluftslunsj i Lakselv!

Friluftsliv FeFo

FeFo med flere inviterer til fritidslunsj på torget i Lakselv tirsdag den 13. januar m. kl, 1100 – 1400, for å markere starten av Friluftslivets år 2015.

Stabbursnes Naturhus og Museum, Nasjonalparkforvalter for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde og Statens Naturoppsyn deltar også.

Vi forteller om friluftsgleder/ aktiviteter i Finnmark og Porsanger kommune.FeFo informerer om hvordan søke FeFos grønne midler til friluftsarrangement i hele Finnmark.

Stabbursnes Naturhus og Museum vil i forbindelse med Friluftslivets år ha ulike arrangementer gjennom hele 2015.