Dverggås

DverggåsStabbursnes naturreservat er den eneste lokaliteten i Europa hvor du enkelt kan se dverggås (Anser erythropus) under vårtrekket i mai og høsttrekket i månedsskiftet august/september. Dverggåsa var tidligere en vanlig hekkende fugl i fjellområdene fra Nordland til Finnmark. I 2011 rastet om lag 20 par (ca 80 % av den totale bestanden i Fennoskandia) i Stabbursnes naturreservat under vårtrekket, før de dro videre til hekkeområdene på Finnmarksvidda.

Norsk ornitologisk forening har overvåket den gjenværende bestanden intensivt i over 20 år.

Stabbursnes Naturhus og Museum har utarbeidet nettutstillingen «Siste trekk» om biologisk mangfold og arbeidet som pågår for å redde dverggåsa fra utryddelse..

Du kan teste dine kunnskaper om dverggås på vår interaktive natursti om dverggås, spesielt beregnet på barn.

Her kan du finne mer informasjon om dverggås:
Norsk Ornitologisk Forening
Hjemmesider for det Fennoskandiske dverggåsprosjektet