Dverggås

DverggåsStabbursnes naturreservat er den eneste lokaliteten i Europa hvor du enkelt kan se dverggås (Anser erythropus) under vårtrekket i mai og høsttrekket i månedsskiftet august/september. Dverggåsa var tidligere en vanlig hekkende fugl i fjellområdene fra Nordland til Finnmark. I 2011 rastet om lag 20 par (ca 80 % av den totale bestanden i Fennoskandia) i Stabbursnes naturreservat under vårtrekket, før de dro videre til hekkeområdene på Finnmarksvidda.

Norsk ornitologisk forening har overvåket den gjenværende bestanden intensivt siden 1990.

Stabbursnes Naturhus og Museum har utarbeidet nettutstillingen «Siste trekk» om biologisk mangfold og arbeidet som pågår for å redde dverggåsa fra utryddelse..

Her kan du finne mer informasjon om dverggås:
Norsk Ornitologisk Forening
Hjemmesider for det Fennoskandiske dverggåsprosjektet