Velkommen til nettutstillingen

Siste trekk

- om den vesle gåsa og det store mangfoldet

  English version             Deutsche Version

For bare 50 år siden var dverggåsa en vanlig fugl i Nord Norges fjelltrakter.
I dag befinner arten seg på kanten av utryddelse.

  Del 1 av "Siste trekk" forteller om dverggåsas situasjon, truslene mot arten og arbeidet som gjøres for å redde arten fra utryddelse.

  Del 2 av nettutstillingen forteller om Nord-Norges særegne natur og om betydningen av å ta vare på naturens rikdom av arter og naturtyper, "det biologiske mangfoldet".

Siste trekk er produsert av

med støtte fra Fylkesmannen i Finnmark - miljøvernavd., Direktoratet for naturforvaltning og Konsul Haldor Viriks legat. Innhold og utforming: Andreas Tveteraas, oppdatering Tomas Aarvak