Laksefiske

Laksefiske i Stabburselva
Laksefiske i Stabburselva

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter de fleste laksevassdrag i Finnmark. Lokale lag og foreninger står for driften av vassdragene. Med laksefiske menes fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. I laksevassdrag gjelder særskilte regler. Du må løse fiskekort for det enkelte vassdrag, i tillegg til fiskeravgift.

Lakseelver
I Porsanger er det åpnet for laksefiske i fire elver; Stabburselva, LakselvaBørselva og Ytre Billefjordelva.

Desinfisering
Stopp spredningen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris! Vær oppmerksom på lokale regler om desinfeksjon. FeFo pålegger alle forpaktere å desinfisere alle mulige smitteførende gjenstander som skal brukes under fisket og utstyr som er brukt utenfor fylket.