Lasarettmoen tursti

Hengebru, Lasarettmoen tursti
Hengebru, Lasarettmoen tursti

Lasarettmoen tursti ligger 2 km ovenfor Skoganvarre imot Karasjok. Her kan du se ruinene etter et av de største feltsykehusene Wehrmacht hadde i Finnmark under 2. verdenskrig. Anlegget var ikke fullført da tyskerne trakk seg tilbake fra Finnmark høsten 1944. De satte da fyr på, og sprengte anlegget. Området ligger urørt slik det ble forlatt og ruinene etter brakkene, rester av senger, ovner, rør og bygningsdeler er fremdeles synlig. Her ble mange soldater fra Østfronten behandlet, men også sivilbefolkningen fikk behandling. Det var også enkelte russiske krigsfanger her. Det var opptil 70 000 soldater på det meste i Porsanger på slutten av andre verdenskrig. Informasjonsskilt er plassert ved parkeringsplass ved E6.