Kulturminnevandring til Stabbursdalen søndag 14. september

I forbindelse med kulturminnedagene i Porsanger arrangerer Stabbursnes Naturhus,Sjøsamisk Kompetansesenter og RiddoDuottarMuseat  kulturminnevandring til Stabbursdalen.

Turen vil bli i nedre deler av Stabbursdalen for å se på noen av de mange kulturminnene som finnes her, bl.a gamle utmarksslåtter, tjæremiler, dyregraver, gammetufter og bålplasser. Hartvig Birkely blir guide på turen.IMG_1131

Turen er gratis og varer ca 4 timer. Underveis vil det bli servert bålkaffe, ta gjerne med matpakke. Ta med gode klær og fottøy.

Oppmøte: Stabbursnes Naturhus og Museum

Tid: søndag 14. september klokka 1200