Mangfoldige Porsanger

Porsangers natur er svært variert – fra svakt bølgende bjørkekledde viddelandskap i sør til karrige rullesteinstrender i nord ved Porsangerfjorden. Innimellom finner vi frodige elvedaler med furuskog, høye fjelltopper og en storslått skjærgård i Indre Porsangerfjord. Variasjonen av naturtyper og at det er relativt få tekniske inngrep knyttet til disse, har ført til at det er opprettet relativt mange naturvernområder i kommunen. De fleste er lett tilgjengelige og vel verd et besøk.

PorsangerRypejaktRappafossen