Presentasjon av havforskning i Porsangerfjorden, tirsdag 10.6

Bilde_Steinkobbe

Onsdag 11. juni vil vi markere at vi har fått oppgradert vår faste utstilling. I samarbeid med Havforskningsinstituttet har vi fått tilgang til nye forskningsresultater som presenteres i utstillingen gjennom tekst, bilder og korte filmsnutter. Blant temaene er havforskning, steinkobbe, kongekrabbe, tare og kråkeboller.

Under åpningen vil Hans Kristian Strand fra Havforskningsinstituttets kråkebolle wide_mediumavdeling i Holmfjord holde et foredrag om fjordøkologi i Porsangerfjorden.