Kulturminnevandring i Ytre Billefjorddalen lørdag 23. august

2011.08.20 032Med Berit Thomassen som turleder vil vi ta turen til slåtteplassen Nymark – Gottetvuovdi – Villreinskogen i Ytre Billefjordalen. Målet for turen er den vernede huleboerhytta på Nymark. Formålet med fredningen av huleboerhytta er å bevare en kulturhistorisk verdifull bygning som representerer den dramatiske evakueringstiden i Finnmark på slutten av andre verdenskrig.

Huleboerhytta ble satt opp på eiendommen i 1938 og opprinnelig bygd opp som stabbur på småbruket Bjerkeng nede i Indre Billefjord, men ble tatt ned og flyttet til 2011.08.20 024Gåddetvouv’di/ Nymark der det ble satt opp på ny. Den ble familiens skjul under evakueringsvinteren 1944 – 45. To voksne og fem barn brukte hytta i seks måneder som skjul for tyskerne under evakueringen av Finnmark fra 30.oktober 1944 til 28.april 1945. Hytta er ca syv kvadratmeter stor, og inventaret er intakt fra evakueringstiden. Den ble istandsatt med bistand fra Finnmark fylkeskommune i 1998 og er i god stand.2011.08.20 058

På turen til Nymark stopper vi og ser på gamle fangstgroper og får god utsikt over Ytre Billefjordelva.

Det er ca. 7 km opp til hytta. Turen beregnes til ca 6 timer. Vi koker bålkaffe ved hytta. Det vil også bli fortalt om luktegress, og mulighet til å plukke.

Oppmøte på Coop Marked i Billefjord klokka 1000!