Undervisningsopplegg

Vi tilbyr ulike undervisningsopplegg til skoler og barnehager, blant annet;

Ferskvannsøkologi

Formål:
Å gi elevene en innføring i livet under vann, hvordan ulike insekt lever og hva de lever av.

Gjennomføring:
Skolebesøk (6) (Kopier)Vi starter med en teoridel hvor vi gjennomgår teorien elevene trenger til feltundersøkelsen. Etterpå tar vi med oss feltutstyret og går til et lite vann i nærheten hvor vi foretar en feltundersøkelse. Deltakerne fanger og artsbestemmer ulike dyr og insekter.

Utstyr: Støvler og matpakke
Tid: 2 – 3 timer

***

Kart og kompass

Formål:
Kart og kompass 001 (Kopier)Å gi deltakerne en spennende innføring i kart og kompass som de synes er morsom og givende. De skal få kunnskaper om og erfaringer med bruk av kart og kompass, og ikke minst forstå hvorfor det er viktig å ha disse kunnskapene.

Gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang, etterpå introduseres elevene for oppgavene som skal løses individuelt eller i små grupper.

Utstyr:  Støvler og matpakke
Tid: 2 – 3 timer

***

Sjø-/vadefugl-ekskursjon

Formål:
PolarsnipeÅ gi elevene kunnskap om de forskjellige arter sjø- og vadefugler som hekker/raster i Stabbursnes Naturreservat. Norges mest sjeldne hekkefugl: Dverggåsa, er årlig gjest i naturreservatet i mai og august/september.

Gjennomføring:
Vi vandrer langs turløypa ut til fuglekikkerbua på spissen av Stabbursneset (lengden på turen kan tilpasses etter ønske). Underveis vil vi gi generell informasjon om naturreservatet. Ute i fuglebua har vi oversikt over Indre Porsangerfjord og Stabbursnes Naturreservat. Her bruker vi kikkerter og teleskop for å betrakte fuglelivet i naturreservatet på nært hold.

Utstyr:  Støvler og matpakke
Tid: 2 – 3 timer

***

Geologi og arkeologi I

Denne turen går til en geologisk natursti på Roddines, ca 2 mil fra Lakselv og 4 mil fra Naturhuset, på østsiden av Porsangerfjorden. Transport til Roddines må ordnes.

Formål:
PorsangerfjordenÅ gi elevene en innføring i geologi og arkeologi ved å vise geologiske forekomster og arkeologiske funnsteder i terrenget.

Gjennomføring:
Dersom vi starter turen på Naturhuset bruker
vi utstillingen for å gi en kort innføring i geologi og arkeologi, før vi drar til Roddines. Her går vi naturstien, stopper ved informasjonstavlene og informerer om geologi og arkeologiske utgravinger. Vi tar en pause ved gapahuken hvor det er mulighet for å fyre bål og spise nistepakka. Naturstien er ca 2,5 km lang.

Utstyr: Turklær, støvler og matpakke
Tid: 5 timer

***

Geologi og arkeologi II

Denne  turen foregår ca. 15 km nord for Naturhuset, og vil derfor kreve buss-/bil-transport.

Formål:
TrollholmsundÅ gi elevene en enkel innføring i geologi og arkeologi. Vi prøver å åpne øynene for «ikke levende» natur.

Gjennomføring:
Etter en teoretisk innføring på Naturhuset
tar vi bussen til Kolvik. Her går vi en liten tur og ser på de store dolomitt-forekomstene i området, og besøker «trollene» i Trollholmsund.  Det vil også bli gitt en orientering om arkeologiske funn i området.  Hvis tid til overs legger vi turen om Indre Sandvik og får anledning til å studere bergmaleriene på rødberget/ruksesbàkti.

Utstyr:  Støvler/godt fottøy, matpakke
Tid: 3 – 4 timer

***

Spor og sportegn

Formål:
Å gi deltakerne en spennende og lærerikSpor og sportegn innføring i spor og sportegn. Deltakerne skal få kunnskap om forskjellige dyrearter og ulike spor og sportegns de etterlater seg.

Gjennomføring:
Vi starter med å visen en introduksjonsfilm om spor og sportegn, deretter en kort gjennomgang av teori om temaet. Deretter deles deltakerne i grupper og ulike aktiviteter presenteres og gjennomføres.

Utstyr: Turklær og matpakke
Tid: 2 – 3 timer

***

I tillegg til eller i kombinasjon med undervisningsoppleggene kan vi tilby:

  • Et  variert undervisningsopplegg knyttet til utstillingen. Opplegget finnes både på norsk og samisk, og er hovedsakelig beregnet på ungdomstrinnet. Et noe mindre opplegg har vi også for mellomtrinnet.
  • Utendørs natursti beregnet på de minste barna. Stien er ca. 1 km lang. Fra juni 2010 framstod naturstien i ny drakt med nye plakater med norsk og samisk tekst.
  • Merket turløype fra Naturhuset til Stabbursnes naturreservat, et av Nord Europas viktigste våtmarksområder for fugl. Turløypa er ca. 5 km lang.

Hvis dere har ønsker om andre undervisningsopplegg eller andre aktiviteter knyttet til et besøk på Naturhuset, er det bare å ta kontakt. Vi er åpne for forslag.