Ansatte og leietakere

Stabbursnes Naturhus og Museum har 3 fast ansatte. I tillegg har vi 3-4 sommervikarer i høysesongen.

Ansatte
Gry Ingebretsen Daglig leder +47 78 46 47 65 stabburs@online.no
Svein Ingebrigtsen Naturveileder +47 78 46 47 65 stabburs@online.no
Tove Persen Resepsjonist +47 78 46 47 65 stabburs@online.no
Ann Máret J. Eira Prosjekt-
medarbeider
+47 947 86 997 annmjeira@gmail.com
 
Leietakere
 
Fylkesmannen i Finnmark
Karoline Salmila Nasjonalpark-
forvalter
+47 409 12 470 /
+47 78 95 03 77
fmfikasa@statsforvalteren.no
Statens Naturoppsyn
Torkjell Morset Naturoppsyn +47 916 22 003 torkjell.morset@miljodir.no