Ansatte og leietakere

Stabbursnes Naturhus og Museum har 3 fast ansatte. I tillegg har vi 3-4 sommervikarer i høysesongen. Ny prosjektmedarbeider i “Næring og rovvilt i Finnmark” vil være på plass 1.3.2022.

Ansatte

Gry Ingebretsen Daglig leder +47 78 46 47 65 naturhuset@stabbursnes.no

Svein Ingebrigtsen Naturveileder +47 78 46 47 65 naturhuset@stabbursnes.no

Tove Persen Resepsjonist og renholder +47 78 46 47 65 naturhuset@stabbursnes.no

Inga Margrete Lillevoll Prosjektmedarbeider +47 99 53 56 05 nrfi@stabbursnes.no

Leietakere: Fylkesmannen i Finnmark

Karoline Salmila Nasjonalparkforvalter +47 40 91 24 70 / +47 78 95 03 77 fmfikasa@statsforvalteren.no

Ragnhild Oline Eliassen Rådgiver +47 78 95 03 39 raoel@statsforvalteren.no

Leietakere: Statens Naturoppsyn

Daniel Boberg Leirbakken Naturoppsyn +47 90 12 45 68 daniel.boberg.leirbakken@miljodir.no