Lakselva

Lakselva er en av Finnmarks beste lakseelver, og en god storlakselv. Den største laksen som er rapportert gjennom tidene er på 32 kilo. Fra august er elva også en god sjøørretelv. Lengre opp i vassdraget er det gode muligheter for fiske etter ørret og stor harr. Vassdraget strekker seg fra Porsangerfjorden og sørover i retning Karasjok. Mer informasjon på www.lakselva.no.