Vandring i Stabbursdalen

Stabbursdalen byr på flotte områder for turer både til fots og med ski. Enkelte stier er merket, og det finnes åpne hytter og gammer som du gjerne må bruke. Turkartet «Stabbursdalen» 1:50 000 dekker hele området.

Stabbursdalen

Rørkulpen (kart) – fra parkeringsplassen innerst i Lombolaveien (8 km fra nasjonalparksenteret) går det en merket sti til Rørkulpen som er en idyllisk plass i furuskogen nede ved Stabburselva. Her er det bålplass og sitteplasser. Stien er under 1 km, og er merket med stolper som er malt grønne.

Stabbursfossen
Stabbursfossen

Stabbursfossen (kart) – fra parkeringsplassen innerst i Lombolaveien (8 km fra nasjonalparksenteret) går det en merket sti til Stabbursfossen. Stien går i variert terreng, både furuskog, bjørkeskog og åpne sletter. Vel fremme kan man beundre den flotte Stabbursfossen, og kanskje se laksen hoppe? Det er ca 5,5 km fra parkeringsplassen til Stabbursfossen. Stien er merket med stolper som er melt blå på toppen.

Lombola
Lombola

 Stuorra Biŋalvárri (kart) – fra   parkeringsplassen innerst i Lombolaveien (8   km fra nasjonalparksenteret) går det en   merket sti til Stuorra Biŋalvárri, som er en av   grensetoppene til nasjonalparken. Stien er   variert fra furuskog og frodige Lombola til   karrig høyfjell på toppen. Fra toppen er det flott utstikt både over Stabbursdalen, Stabbursneset og Porsangerfjorden. Stien er ca 7,5 km (en vei), og har en del stigning.  Startpunktet ligger ca 60 moh,og  toppunktet 528 moh. Stien er merket med stolper som er malt røde på toppen.

Bastingammen
Bastingammen

Okselv – StabbursnesTuren starter fra Okselv (5 mil nord for Alta på E6). Hit kommer du enten med privatbil eller med buss fra Alta eller Skaidi. Fra Okselv går turen først gjennom åpne myrlandskap og slake fjellformasjoner. Etter 13 km kommer du til Bastingammen, en åpen gamme med 2 sengeplasser.

Turen fortsetter østover på kanten langs Stabbursdalen, under Ordaoavi og til Ivarstua. Fra Bastingammen til Ivarstua er det ca 11 km. Opprinnelig var Ivarstua en oppsynshytte for Televerket, og den ble åpnet for allmennheten rundt 1990. Her er det 6 sengeplasser, vedovn, ved og kokekar.

Bastin - Ivarstua
Bastin – Ivarstua

Fra Ivarstua går turen gjennom bjørkeskog østover. Etter hvert kommer man opp på snaufjellet, dette fjellpartiet heter Batnalas. Herfra går det raskt ned i bjørkeskogen og etter noen kilometer kommer man til veien ned til Snekkernes. Fra Snekkernes kan man følge bilveien ned til Stabbursnes. Fra Ivarstua til Stabbursnes er det ca 25 km. Herfra går det buss til for eksempel Alta, Hammerfest og Lakselv.