Stabbursnes naturreservat

Stabbursnes naturreservat er lokalisert på begge sider av Stabburselvas utløp, og omfatter en del av landets største sammenhengende gruntvannsområder, og dermed et av de viktigste våtmarksområder for fugl i Norge. Det er bl.a registrert 23 andefuglarter (herav 6 gåsearter) og 25 vadefuglarter i reservatet. Naturreservatet har spesiell betydning for den sjeldne dverggåsa som raster i reservatet under trekket vår og høst. På sørsiden av Stabbursneset er det bygget en fuglekikkerbu med utsikt over Valdakmyra. Denne står åpen i den aktuelle tiden for fuglekikking.


Stabbursneset Fuglekikkerbu Fuglekikkerbu