Naturveiledning

SkoleklasseStabbursnes Naturhus og Museum har siden 1992 jobbet med naturveiledning. Senteret har ansatt en egen naturveileder. Målgruppen er i første rekke barn og unge i alderen 4 – 18 år. De fleste aktivitetene kan gjennomføres i umiddelbar nærhet av senteret. Det er mulig å benytte gamme og lavvu til overnatting.