Historikk

Stabbursnes Naturhus og Museum ble åpnet i 1990 og er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark. Siden 1997 har Naturhuset vært et av landets  autoriserte besøkssentre. Naturhuset eies og drives av en stiftelse med representanter fra følgende institusjoner: Porsanger kommune, Stabbursdalen nasjonalparkstyre og RidduDuottarMuseat/Porsanger Museum.

Parti fra Stabbursdalen
Parti fra Stabbursdalen

Stabbursnes Naturhus og Museum ble utpekt som forvaltningsknutepunkt for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde i 2011. Verneområdeforvalter ble ansatt i 2011, og har i dag kontorsted ved senteret. Etter utvidele med ny kontorfløy i 2014 er nå besøkssenter nasjonalpark/informasjonssenter, nasjonalparkforvalter  og Statens Naturoppsyn samlokalisert på Stabbursnes. Dette, i tillegg til godt samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer gjøre Stabbursnes Naturhus og Museum til et knutepunkt med høy kompetanse innen naturfag.