Foringsplass – Stabbursdalen Nasjonalpark

P1010476Ved hovedinnfartsåren til Stabbursdalen nasjonalpark er det opprettet en offentlig foringsplass for fugl. Sommerstid kan man kjøre hit, men vinterstid er turen på ski ca 6 km (en vei). Arter som granmeis, lavskrike og kjøttmeis besøker foringsplassen regelmessig. I tillegg til ekorn. Det er også observert lappmeis, grønnfink og grankorsnebb.