Børselva

Børselva er kjent som en utmerket sportsfiskeelv med særlig klart vann. Elva har bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Den lakseførende delen av vassdraget er på ca 60 km, men det meste av laksen er i de nederste 35 km av elva. Mer informasjon på www.borselva.com

Børselva