Børselvosen naturreservat

Gapahuk i BørselvosenBørselvosen naturreservat er en viktig biotop for fugler, og er særlig viktig som rasteområde for vadefugler. Det er registrert 20 vadefuglarter i Børselvosen. En av disse er polarsnipa, som kan observeres i store flokker på vårtrekket i mai. Blant andre tallrike arter i Børselvosen kan nevnes lappspove, myrsnipe og sandlo. Det er satt opp en gapahuk med flott utsikt over deltaområdet ved Børselvas utløp.

Lappspove Børselvosen