Årsplan 2018

Stabbursnes Naturhus og Museum har siden 1992 årlig arrangert naturvandringer. Hovedmålgruppen for turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen er å bidra til økt natur- og kulturforståelse gjennom positive natur/kulturopplevelser og innblikk i tidligere tiders naturbruk. Turene gjennomføres med en eller flere turledere med gode kunnskaper om temaet, og gjerne i samarbeid med andre .

Det kan bli endringer i planen i løpet av året. Følg med for informasjon om hvert enkelt arrangement  på Naturhusets hjemmeside/facebookside og plakatoppslag i Lakselv, Billefjord, Børselv og Olderfjord før hvert arrangement.