Temakveld på Naturhuset mandag 6. mars kl 1800

Vi viser Anstein Mikkelsens filmer:

Krigen som aldri slutter og Lohipato-laksestengsel

Foredrag om stengselsfiske av Arvid Petterson og Øyvind Lindbäck.

Omtaler av filmene:

Krigen som aldri sluttet

For mange mennesker endte siste verdenskrig under en gravstein på en kirkegård. Det gjorde den også for Hans KrigenPedersen i Lakselv i Finnmark, men først mange år senere.Han døde for tre år siden. Hans Pedersen ble et av andre verdenskrigs siste ofre. Han deltok aldri i kamphandlinger. Han var aldri en del av motstandskampen. Han seilte ikke til sjøs eller utførte sabotasjeoppdrag. Likevel opplevde han alt dette. Han var et uskyldig barn som havnet midt i kryssilden i den store krigen som preget verden mellom 1940 og 1945. Kortdokumentar 20 minutter.

Lohipato – laksestengsel

Stengselsfiske etter laks var en av de viktige kunnskapene kvenene brakte med seg nordover til Lakselvdalen. Dette tradisjonsrike fisket drev de frem til 1978 da det ble Lohipatoforbudt. I denne filmen møter vi noen av de som fortsatt behersker de gamle kunnskapene. Sammen med brødreparene Ragnvald og Einar Benjaminsen og Øyvind og Dagfinn Lindbäck rekonstruerere vi det gamle stengselsfiske fra  bygging av elvebukker til laksen grilles på bålet. Kvensk og finsk tale. Tekstet til norsk. 32 minutter.