Samisk skihistorie onsdag 11. mars kl 18

Hartvig Birkely fra Igeldas skrev sin hovedfagsoppgave “En kulturhistorisk studie – historisk belysning av samiske ski og samisk skiløping” ved Norges Idrettshøyskole i 1994. Temaet har en rik og meget gammel historie.

I forbindelse med Friluftslivets år 2015 vil Hartvig dele litt av sin kunnskap om den spennende og mangfoldige verden samisk skihistorie er med de som ønsker.

«I Norge har lapperne først indført skierne…» skrev Fridtjof Nansen i boka «Paa ski over Grønland». Her slo han fast at nordmennene langt tilbake i tidene hadde betraktet samene som de dyktigste skiløperne, og at skibruken var karakteristisk for samene.