Ny prosjektmedarbeider i “Næring og rovvilt i Finnmark”

Det er ansatt ny prosjektmedarbeider i Næring og Rovvilt Finnmark. Hun heter Inga Margrete Lillevoll, og starter i jobben 01.03.2022.

Inga er 33 år, fra Lyngen. Hun bor per i dag i Lakselv med samboer og 2 barn. Inga kommer til oss fra FeFo hvor hun har jobbet som språkkonsulent og styresekretær. Hun har fagbrev som tømrer og er utdannet i både Samisk språkvitenskap og utmarksforvaltning og har i tillegg også et år som biiga/dreng i reindrifta bak seg.

Vi ser fram til å få Inga som kollega på Naturhuset.

Inga Margrethe Lillevoll