Lakselus – fra godt tegn til trussel Torsdag 14. september kl 1800

Lakselus er en parasitt på laksefisk i sjø. Tidligere var det sett på som et godt tegn å finne lakselus på laksi elva, fordi det er et tegn på nyoppgått laks. I dag er lakselus både det største helseproblemet i oppdrettsnæringa og en mulig trussel mot vill laks, sjøørret og røye.

Foredraget vil være en ABC i lakselus. Hva er det, hvorfor er den et problem, hvordan bekjemper vi den og hvilke mottiltak har lusa satt i verk i kampen for å overleve? Det vil også være tid til spørsmål om alt du måtte lure på om lakselus.

Om foredragsholderen

Kari Olli Helgesen er fra Lakselv og er utdannet veterinær. De seks siste årene har hun jobbet som forsker, med hovedvekt på lakselusforskning. I dag jobber hun på Veterinærinstituttet i Oslo, der hun leder forskergruppe lakselus og jobber med rådgivning til myndigheter og næring, i tillegg til forskning.