Fuglenes dag – verdens trekkfugledag, lørdag 21. mai

2016 verdens trekkfugldag 2016-05-21-page-001 (2)

Tradisjonen tro arrangeres Fuglenes Dag på Stabbursnes, Porsanger som et samarbeid mellom NOF avd. Finnmark, Stabbursnes Naturhus og
Museum, Statens Naturoppsyn og Finnmarkseiendommen.

Program:
kl 11-14:00 Årsmøte/styremøte NOF avd. Finnmark

kl 14-16:00 Foredrag
“Hekking, overvintring og trekk hos fjellvåk” / Tomas Aarvak, NOF
“Det gode hekkeåret for snøugle 2015” / Tomas Aarvak, NOF
“Utvikling hos den Fennoskandiske dverggåsbestanden” / Tomas Aarvak, NOF
“Lineskader på måker, et dyreetisk problem” / Jo-Inge Vidal, NOF Finnmark

kl16-18:00 Samling i/ved Fuglebua oppe på nesset med muligheter for bla. å se dverggås, og fangst og ringmerking av spurvefugl hvis været tillater det – Bålkaffe med enkel bevertning og ly i lavvo.

18:00- Sosialt samvær i Storlavvuen til Statens Naturoppsyn (SNO) ved fuglebua.