Fuglenes dag, lørdag 23. mai klokka 1400

Stabbursnes Naturhus og Museum, Norsk Ornitologisk forening, Statens Naturoppsyn og Finnmarkseiendommen arrangerer “Fuglenes dag” på Stabbursnes lørdag 23. mai.

Program:

Klokka 1400- 1600 på Stabbursnes Naturhus Dverggås

Foredrag om:

  • årets fugl – havelle
  • prosjekt fjellvåk
  • prosjekt dverggås

 Klokka 1600 (ca) ekskursjon til Stabbursneset IMG_5301

  • Fuglekikking, dverggås og andre våtmarksarter
  • Fangst og ringmerking av spurvefugler
  • Bålkaffe og enkel bevertning

Arrangementet er gratis og åpent for alle!