Åpning av ny utstilling om Stabbursdalen nasjonalpark

Den 21. juni 2021 hadde vi gleden av å åpne en ny utstillingsdel på Naturhuset. Utstilling ble åpnet av Naturhusets første styreleder Torleif Persen, nåværende styreleder Lill-Tove Ottesen og styreleder i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Mona Skanke.

I utstillingen får man en presentasjon av Stabbursdalen nasjonalpark – med verdens nordligste furuskog. Man får i tillegg en innføring i bosettingshistorie, naturbruk, håndverk, fangst, jakt og fiske. I utstillinga finnes to digitale skjermer med presentasjon på 4 språk: engelsk, samisk, kvensk og norsk.

En annen nyhet er at du nå kan låne med deg en audioguide når du besøker utstillingen. Ved hjelp av denne kan du høre lydspor på inntil 45 minutter om utvalgte temaer i utstillingen. Du velger selv språk: norsk, samisk, kvensk, engelsk eller tysk.