logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Vækker naturreservat

Opprettet 1991
Areal: 0,6 km²

Verneformål

Naturreservatet Vækker er lokalisert rundt Surbuktvannet. Denne brakkvannspollen er en av svært få av sitt slag i Finnmark. Rundt pollen finnes det strandenger av brakkvannstypen. Av mer spesielle forekomster nevnes store mengder med finnmarksnøkleblom og brakkhesterumpe.

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!


Foto: Almar Paulsen
Surbuktvannet i Vækker er et viktig rasteområde for ender. I Vækker er det registrert 11 andefuglarter og en rekke vadefuglarter. Blant de mest vanlige endene finner vi brunakke, stjertand og toppand.

Ved Surbuktvannet i Vækker er det laget en fuglekikkerplatting hvor man har god utsikt over reservatet.


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum

Blant vernebestemmelsene er det viktig å legge merke til følgende:


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum
Klikk!
Adkomst til naturreservatet

Om lag 4,5 km sør for Børselv bru langs Rv 98 er det avkjørsel til grusveg mot Nordvest, skiltet Vækker. Etter ca. 400 m ved reservatgrensa er det satt opp en infotavle om Vækker naturreservat og en plattform for fuglekikking.

Informasjon og service

Stabbursdalen nasjonalparksenter er lokalisert på Stabbursnes ca 15 km nord for Lakselv ved E6. Der kan du få informasjon om naturreservatet. I tillegg har senteret en fast utstilling og et videoshow om Finnmarks natur og kultur.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud fås hos Arctic Active.

Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
2035 I Børselv
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11