SKITUR I STABBURSDALEN søndag 3. april kl 1100

Oppmøte: Stabbursnes Naturhus og Museum

Varighet: ca 4 timer (ca 9 km tur/retur).

Turen går i lett terreng inn til foringsplassen for fugl innerst i Lombolaveien. Her ser vi på fuglelivet og naturen i området, spiser medbragt matpakke og koker bålkaffe.

Ta med klær etter vær, matpakke (muligheter for grilling) og sitteunderlag. Vær- og snøforbehold.

Spørsmål? Ring 78 46 47 65

Ny prosjektmedarbeider i “Næring og rovvilt i Finnmark”

Det er ansatt ny prosjektmedarbeider i Næring og Rovvilt Finnmark. Hun heter Inga Margrete Lillevoll, og starter i jobben 01.03.2022.

Inga er 33 år, fra Lyngen. Hun bor per i dag i Lakselv med samboer og 2 barn. Inga kommer til oss fra FeFo hvor hun har jobbet som språkkonsulent og styresekretær. Hun har fagbrev som tømrer og er utdannet i både Samisk språkvitenskap og utmarksforvaltning og har i tillegg også et år som biiga/dreng i reindrifta bak seg.

Vi ser fram til å få Inga som kollega på Naturhuset.

Inga Margrethe Lillevoll

Arrangementer 2022

Dette er arrangementer vi planlegger i løpet av året. Nye kan komme til, og noen kan falle ut av ulike årsaker. Følg med på vår hjemmeside, facebook for mer informasjon om hvert enkelt arrangement når det nærmer seg.

Soppkurs 2021

Stabbursnes Naturhus og Museum holder også i år soppkurs. det blir følgende datoer og steder:

Fredag 27. august kl 17-19 i Skoganvarre
Lørdag 28. august kl 12-14 i Skaidi
Søndag kl 11-14 på Stabbursnes

Påmelding skjer på nett, lenker finner du her:

Påmelding Skoganvarre: https://porsanger.soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/soppkurs-i-skoganvarre


Påmelding Skaidi https://porsanger.soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/soppkurs-i-skaidi/

Påmelding Stabbursnes https://porsanger.soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/soppens-dag-med-soppkurs-pa-stabbursnes/

Åpning av ny utstilling om Stabbursdalen nasjonalpark

Den 21. juni 2021 hadde vi gleden av å åpne en ny utstillingsdel på Naturhuset. Utstilling ble åpnet av Naturhusets første styreleder Torleif Persen, nåværende styreleder Lill-Tove Ottesen og styreleder i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Mona Skanke.

I utstillingen får man en presentasjon av Stabbursdalen nasjonalpark – med verdens nordligste furuskog. Man får i tillegg en innføring i bosettingshistorie, naturbruk, håndverk, fangst, jakt og fiske. I utstillinga finnes to digitale skjermer med presentasjon på 4 språk: engelsk, samisk, kvensk og norsk.

En annen nyhet er at du nå kan låne med deg en audioguide når du besøker utstillingen. Ved hjelp av denne kan du høre lydspor på inntil 45 minutter om utvalgte temaer i utstillingen. Du velger selv språk: norsk, samisk, kvensk, engelsk eller tysk.