Vikariat som nasjonalarkforvalter – Stabbursnes Naturhus og Museum