Skitur i Stabbursdalen søndag 8. april

Tradisjonen tro arrangerer vi også i år skitur til StabbursdalenTuren går i lett terreng inn til foringsplassen for fugl innerst i Lombolaveien. Her ser vi på fuglelivet og naturen i området, spiser medbragt matpakke og koker bålkaffe.

Hartvig Birkely er med på turen, og vil fortelle om området og om samisk skihistorie.

Ta med klær etter vær, matpakke (muligheter for grilling) og sitteunderlag. Værforbehold.

Oppmøte ved Stabbursnes Naturhus og Museum klokka 1100.

Varighet ca 4 timer (ca 10 km tur/retur)

Spørsmål? Ring 78 46 47 65/951 39 172

Prosjektmedarbeder “Næring og rovvilt i Finnmark”

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FTK) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk. Stillingen er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum, men har hele Finnmark som virkeområde. Prosjektet finansieres med midler bevilget over FKT-budsjettet for Finnmark fra Rovviltnemda i region 8. Prosjektperioden er satt fra 2018 og ut 2020.

Hovedarbeidsområder:

– videreføring av tiltak for å nå målsetningene i forvaltningsplanene for store rovdyr i region 8

– via oppdrag fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen bidra til å nå forvaltningsplanens mål

– jobbe med tiltak lokalisert i flere kommuner, sauebeitelag og reinbeitedistrikter

Delmål for prosjektet:

– initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring

– oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling

– informasjon/veiledning/erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring

– bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Ønskede kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig høyskole/universitetsutdanning innen landbruk, reindrift og/eller naturforvaltning. Erfaring fra prosjektarbeid, samarbeidsevner og selvstendighet vil bli vektlagt. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

– Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver

– Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø

– Lønn etter avtale

Søknad  ønskes tilsendt pr e-post stabburs@online.no, men kan også sendes pr post.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Gry Ingebretsen ved Stabbursnes Naturhus og Museum, tlf. 78 46 47 65

Christer Michaelsen ved Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Finnmark, tlf. 78 95 04 04

 

Årsplan 2018

Stabbursnes Naturhus og Museum har siden 1992 årlig arrangert naturvandringer. Hovedmålgruppen for turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen er å bidra til økt natur- og kulturforståelse gjennom positive natur/kulturopplevelser og innblikk i tidligere tiders naturbruk. Turene gjennomføres med en eller flere turledere med gode kunnskaper om temaet, og gjerne i samarbeid med andre .

Det kan bli endringer i planen i løpet av året. Følg med for informasjon om hvert enkelt arrangement  på Naturhusets hjemmeside/facebookside og plakatoppslag i Lakselv, Billefjord, Børselv og Olderfjord før hvert arrangement.

 

Årsavslutning “Til topps i Porsanger” onsdag 15. november kl 1730

 

 

 

Vi markerer avslutning av årets “Til topps i Porsanger” på Naturhuset onsdag 15. november klokka 1730.

Det blir :

  • Utdeling av diplom og t-skjorte til barn under 12 år som har gått 3 topper eller mer, og levert inn klippekort
  • Trekning av gevinster blant alle som har levert inn klippekort
  • Salg av årets “Til topps” t-skjorte

Vi har gratis inngang i utstillinga, og enkel bevertning.

Velkommen!

Lakselus – fra godt tegn til trussel Torsdag 14. september kl 1800

Lakselus er en parasitt på laksefisk i sjø. Tidligere var det sett på som et godt tegn å finne lakselus på laksi elva, fordi det er et tegn på nyoppgått laks. I dag er lakselus både det største helseproblemet i oppdrettsnæringa og en mulig trussel mot vill laks, sjøørret og røye.

Foredraget vil være en ABC i lakselus. Hva er det, hvorfor er den et problem, hvordan bekjemper vi den og hvilke mottiltak har lusa satt i verk i kampen for å overleve? Det vil også være tid til spørsmål om alt du måtte lure på om lakselus.

Om foredragsholderen

Kari Olli Helgesen er fra Lakselv og er utdannet veterinær. De seks siste årene har hun jobbet som forsker, med hovedvekt på lakselusforskning. I dag jobber hun på Veterinærinstituttet i Oslo, der hun leder forskergruppe lakselus og jobber med rådgivning til myndigheter og næring, i tillegg til forskning.

Soppkurs i Porsanger lørdag 2. og søndag 3. september

Lørdag 2.9. kl 1200 i Børselv

Søndag 3.9 kl 1100 på Stabbursnes

Stabbursnes Naturhus og Museum holder i år som tidligere år soppkurs. Kurset arrangeres i samarbeid med Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening.

Kurset ledes av godkjent soppkontrollør. Viktige kjennetegn og grupper av sopp vil gjennomgås før vi går i gang med plukkingen. Kurset avsluttes med soppkontroll hvor deltakerne får kontrollert soppen de har plukket.

Ta med kniv og kurv eller lignende til å plukke i.

Soppbok og kniv kan kjøpes på kurset.

Varighet 3-4 timer

Pris: kr 100,-

Gratis for medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforening

Oppmøte:

Børselv, på butikken

Stabbursnes, på Naturhuset

Soppkontroller i Porsanger

Lørdag 2. september kl 14-15 i Børselv

Lørdag 2. september kl 17-18 på torget i Lakselv

Søndag 3. september kl 14-15 ved Rørkulphytta

Onsdag 6. september kl 16-18 på Stabbursnes Naturhus

 Soppkontrollene er gratis og åpne for alle!

Arrangører:

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening

Stabbursnes Naturhus og Museum

Luktegresstur tirsdag 29. august kl 1700

Stabbursnes Naturhus og Museum og Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening arrangerer luktegresstur.

 Berit Thomassen tar oss med på tur til for å lære om sanking og bruk av luktegress/marigras.

Oppmøte ved butikken i Billefjord klokka 1700.

Ta med saks og klede for å sanke luktegress.

Turen tar ca 3 timer, og er gratis