logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Vernområder i Porsanger

Oversikt over vernområder i Porsanger

Kart: Direktoratet for Naturforvaltning (DN)

Porsanger kommune

Porsanger kommune ligger midt i Finnmark fylke. Landskapet varierer fra flate viddeområder, høye fjell, frodige skogsdaler til et storslagent øyrike i indre Porsangerfjord.

Noen nøkkeltall:

Areal: 4873 km²
Folketall: 4059 (feb. 08)
Midnattsol: 16. mai til 27. juli
Mørketid: 25. november til
16. januar

De eldste spor av menneskelig aktivitet i Porsanger kan spores tilbake til ca. år 5000 f.kr. I nyere historisk tid har området vært befolket av samer, kvæner og nordmenn. Porsanger er den eneste kommunen i Norge som har 3 offisielle språk; norsk, samisk og kvensk.

Fram til siste krig sysselsatte primærnæringene flertallet av kommunens innbyggere. I dag er Lakselv en av Finnmarks største handelssentre. Kommunen har egen flyplass.

Kart: Statens kartverk

Porsanger


Fra Stabbursdalen nasjonalpark
Foto: Tove Persen

Fra Reinøya naturreservat
Foto: Gry Ingebretsen