logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Stabbursdalen landskapsvernområde

Opprettet 2002
Areal: 189 km²

Verneformål

Å sikre et egenartet og vakkert naturlandskap i tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å sikre et område med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske verneverdier bidrar til å gi området dets særpreg.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. I tillegg skal landskapsvernområdet, sammen med Stabbursdalen nasjonalpark, bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!

Stabbursdalen landskapsverneområde grenser opp mot Stabbursdalen nasjonalpark. Hoveddelen av furuskogen i Stabbursdalen ligger i landskaps- verneområdet. Utenom selve Stabbursdalen dekker landskapsverneområdet de østlige delene av fjellrekka gaissene (se omtale Stabbursdalen nasjonalpark).

I Stabbursdalen er landskapsverneområdet preget av menneskelig aktivitet, både ny og gammel. Fangstgroper og tufter er eksempler på det siste. Mer synlig er dagens anlegg og gjerder knyttet til reindrifta. Det finnes også veier og fritidshytter innenfor landskapsverneområdet.


Lombola i september - Foto: Tove Persen
Parkeringsplassen ved Lombola som ligger i landskapsverneområdet er et fint utgangspunkt for besøkende både til landskapsvernområdet og nasjonalparken. Fra parkeringsplassen er det merkede stier til Rørkulpen, Stabbursfossen og til fjellet Stuorra Biŋalvárri som på toppen gir en flott utsikt over Stabbursdalen.

Tyttebær - Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum
Klikk!
Adkomst til
landskapsvernområdet
Informasjon og service
Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
2034 IV Skoganvarre
2035 III Lakselv
Turkart Stabbursdalen
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11