Hva er biologisk mangfold?
Genetisk mangfold
Artsmangfold
Mangfold av naturtyper
Nord-Norsk natur - mye å ta vare på
Viktige lakseelver
Fuglefjell
Våtmarker
Sjeldne dyrearter
Spennende planteliv
Intakt natur
Hvorfor skal vi bry oss?
Mangfoldet er vårt livsgrunnlag
Nye muligheter i mangfoldet
Vakkert og tiltrekkende
Naturen er kulturens vugge
Russisk rullett
Vårt moralske ansvar
   

Hva er biologisk mangfold?

Hva er vitsen?

Som denne utstillingen viser, satses det mye, både tid og penger, på å redde dverggåsa fra utryddelse. Mange vil kanskje spørre: "hva er poenget med dette? Hvilken rolle spiller det om en art blir borte?"

I det følgende skal vi forsøke å besvare disse spørsmålene, men først skal vi se nærmere på begrepet "biologisk mangfold".

Biologisk mangfold - hva er det?

Biologisk mangfold, eller biodiversitet, kan enklest beskrives som "alt det levende". Dette inkluderer all variasjonen av naturtyper, dyr, planter og andre livsformer på jorda.

Det er vanlig å dele det biologiske mangfoldet i tre nivåer: genetisk mangfold, artsmangfold og økosystem-mangfold.


[frem]