Innledning
En liten skjønnhet
Trekkfugl
En viktig ressurs
Fra tallrik til truet
"Prosjekt Dverggås"
De siste skansene
Dverggåsas fingeravtrykk
Vårrast
Hekketid
Mytetid
Høstrast
Dverggåsas hemmelighet
Hemmeligheten avsløres
Det farefulle trekket
Jakt - en stor trussel
Dverggåsas fremtid
   

Innledning

Den vesle dverggåsa var tidligere en tallrik fugl i Nord-Norges fjelltrakter. For bare 50 år siden hekket trolig 2500-5000 par av arten i Norge hvert år.

I dag befinner dverggåsa seg på randen av utryddelse. Bare mellom 15 og 20 par hekker fremdeles i Norge.

Denne drastiske tilbakegangen gjør at dverggåsa er regnet som Norges mest truede fugleart.

Om ikke tiltakene for å redde dverggåsa er vellykkede, vil denne vakre fuglen forsvinne fra Norges natur i løpet av de nærmeste årene.

I denne utstillingen skal vi fortelle mer om dverggåsa og arbeidet som gjøres for å redde den fra utryddelse.

Dverggåsas eksempel er dessverre ikke enestående. Et stort antall arter er truede eller allerede utryddete som følge av menneskelig aktivitet. Vi skal se nærmere på betydningen av å bevare naturens variasjonsrikdom - "det biologiske mangfoldet".


[frem]