Årsavslutning “Til topps i Porsanger”, onsdag 12 november

Stabbursnes Naturhus og Museum inviterer deltakere i “Til topps i Porsanger 2014” til årsavslutning på Naturhuset onsdag 12. november klokka 1730. Det blir:

  • Utdeling av T-skjorte og diplom til alle barn under 12 år som har levert inn kort med minst 3 klipp
  • Trekning av gevinster blant alle som har levert inn klippekort
  • Salg av årets “Til topps” t-skjorter
  • Salg av kaffe og vafler
  • Gratis inngang i utstillingen

Vi håper mange har anledning til å møte opp denne kvelden!IMG_0248IMG_0267IMG_5402

 

Kulturminnevandring til Stabbursdalen søndag 14. september

I forbindelse med kulturminnedagene i Porsanger arrangerer Stabbursnes Naturhus,Sjøsamisk Kompetansesenter og RiddoDuottarMuseat  kulturminnevandring til Stabbursdalen.

Turen vil bli i nedre deler av Stabbursdalen for å se på noen av de mange kulturminnene som finnes her, bl.a gamle utmarksslåtter, tjæremiler, dyregraver, gammetufter og bålplasser. Hartvig Birkely blir guide på turen.IMG_1131

Turen er gratis og varer ca 4 timer. Underveis vil det bli servert bålkaffe, ta gjerne med matpakke. Ta med gode klær og fottøy.

Oppmøte: Stabbursnes Naturhus og Museum

Tid: søndag 14. september klokka 1200

Soppkurs søndag 24. august

Sept 07 017Stabbursnes Naturhus og Museum holder i år som tidligere år soppkurs. Kurset ledes av godkjent soppkontrollør som gjennomgår viktige kjennetegn og grupper av sopp før vi tar turen ut og går i gang med plukkingen. Kurset avsluttes ved Rørkulpen med kontroll av soppen deltakerne har plukket og bålkaffe.

Oppmøte klokka 1100 på Naturhuset, varighet ca 3 timer.

Kurset koster kr 100,-

Ta med soppkurv el å plukke i (ikke plast), kniv og evt soppbok.

 

 

 

 

Deltakerne må ta med kurv eller lignende til å plukke i, kniv og gjerne en soppbok. Soppbok kan også kjøpes på kurset. Kurset vil vare ca. 3 timer, og koster kr 100,-

Kulturminnevandring i Ytre Billefjorddalen lørdag 23. august

2011.08.20 032Med Berit Thomassen som turleder vil vi ta turen til slåtteplassen Nymark – Gottetvuovdi – Villreinskogen i Ytre Billefjordalen. Målet for turen er den vernede huleboerhytta på Nymark. Formålet med fredningen av huleboerhytta er å bevare en kulturhistorisk verdifull bygning som representerer den dramatiske evakueringstiden i Finnmark på slutten av andre verdenskrig.

Huleboerhytta ble satt opp på eiendommen i 1938 og opprinnelig bygd opp som stabbur på småbruket Bjerkeng nede i Indre Billefjord, men ble tatt ned og flyttet til 2011.08.20 024Gåddetvouv’di/ Nymark der det ble satt opp på ny. Den ble familiens skjul under evakueringsvinteren 1944 – 45. To voksne og fem barn brukte hytta i seks måneder som skjul for tyskerne under evakueringen av Finnmark fra 30.oktober 1944 til 28.april 1945. Hytta er ca syv kvadratmeter stor, og inventaret er intakt fra evakueringstiden. Den ble istandsatt med bistand fra Finnmark fylkeskommune i 1998 og er i god stand.2011.08.20 058

På turen til Nymark stopper vi og ser på gamle fangstgroper og får god utsikt over Ytre Billefjordelva.

Det er ca. 7 km opp til hytta. Turen beregnes til ca 6 timer. Vi koker bålkaffe ved hytta. Det vil også bli fortalt om luktegress, og mulighet til å plukke.

Oppmøte på Coop Marked i Billefjord klokka 1000!

Presentasjon av havforskning i Porsangerfjorden, tirsdag 10.6

Bilde_Steinkobbe

Onsdag 11. juni vil vi markere at vi har fått oppgradert vår faste utstilling. I samarbeid med Havforskningsinstituttet har vi fått tilgang til nye forskningsresultater som presenteres i utstillingen gjennom tekst, bilder og korte filmsnutter. Blant temaene er havforskning, steinkobbe, kongekrabbe, tare og kråkeboller.

Under åpningen vil Hans Kristian Strand fra Havforskningsinstituttets kråkebolle wide_mediumavdeling i Holmfjord holde et foredrag om fjordøkologi i Porsangerfjorden.

 

Fuglenes dag lørdag 31. mai klokka 1600

Tradisjonen tro inviterer Stabbursnes Naturhus og Museum i samarbeid med Norsk Ornitologisk forening til fuglenes dag.

PROGRAM:

Klokka 1600-1750 foredrag på Naturhuset

  • 1600-1625 Årets fugl – fjellvåk
  • 1625-1655 Prosjekt dverggås
  • 10 min pause
  •  1705-1725 Rovfuglgruppa i Alta
  • 1725-1750 Foreløpig åpent

Klokka 1800-2000 ekskursjon

Vi tar turen til Stabbursneset for å se på dverggås, og andre typiske våtmarksarter som på Valdakmyra.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

IMG_5301DverggåsBrushaner

Kulturminnevandring på holmene i Porsangerfjorden søndag 25. mai

Guidet tur til holmene på vestsiden av Porsangerfjorden for å se på Kulturminnedag i Porsanger 9. oktoberkulturminner. Her er rikt med spor fra eldre tider, både kulturminner og gamle historier. Sjøsamisk Kompetansesenter har gjort et stort innsamlingsarbeid med samiske stedsnavn og historier rundt disse som også er interessante.

Turen er gratis. Vi serverer bålkaffe og enkel grillmat underveis, ta gjerne med matpakke. Den enkelte må ta med redningsvest, støvler og klær etter vær.

Båttransporten ut til holmene organiseres av arrangøren, men skjer på eget ansvar.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Påmelding innen onsdag 21. mai til 78 46 47 65 eller stabburs@online.no

Oppmøte: Stabbursnes Naturhus og Museum klokka 12

NB! Værforbehold

Skitur i Stabbursdalen søndag 23. mars

IMG_3094Påsken 08 026Tid: søndag 23. mars klokka 1100

Sted: oppmøte Stabbursnes Naturhus

Varighet: ca 4 timer

 

Turen går i lett terreng inn til foringsplassen innerst i Lombolaveien (6 km). Her ser vi på og lærer om fuglelivet og naturen i området. Vi går videre til Rørkulpen (1 km) hvor vi fyrer kaffebål og spiser medbragt matpakke. Ta med klær etter vær, matpakke og sitteunderlag, gjerne kikkert og kamera. Værforbehold.

Vi håper på godt vær og en fin og lærerik tur i flotte omgivelser!

Spørsmål? Ring 78 46 47 65