Adkomst til naturreservatet

Ca. 14 km nord for Lakselv (E6) er det avkjørsel mot øst. Denne grusvegen er 200 m lang og avsluttes med parkeringsplass om lag 100 m fra reservatets fuglekikker-bu.
Fra nasjonalparksenteret kan du også følge en natursti til naturreservatet.