Adkomst til naturreservatet

Reservatet er lett tilgjengelig fra Rv 98 nordøst fra Børselv, i en strekning på 3,5-10 km fra Børselv bru. For lengere turer inn i reservatet anbefales det å benytte seg av vegen til Fagerli, 200 m sør for Børselv bru. Grusvegen til Fagerli er ca 1 km lang og avsluttes med en P-plass.