Prosjektmedarbeder “Næring og rovvilt i Finnmark”

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FTK) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk. Stillingen er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum, men har hele Finnmark som virkeområde. Prosjektet finansieres med midler bevilget over FKT-budsjettet for Finnmark fra Rovviltnemda i region 8. Prosjektperioden er satt fra 2018 og ut 2020.

Hovedarbeidsområder:

– videreføring av tiltak for å nå målsetningene i forvaltningsplanene for store rovdyr i region 8

– via oppdrag fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen bidra til å nå forvaltningsplanens mål

– jobbe med tiltak lokalisert i flere kommuner, sauebeitelag og reinbeitedistrikter

Delmål for prosjektet:

– initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring

– oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling

– informasjon/veiledning/erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring

– bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Ønskede kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig høyskole/universitetsutdanning innen landbruk, reindrift og/eller naturforvaltning. Erfaring fra prosjektarbeid, samarbeidsevner og selvstendighet vil bli vektlagt. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

– Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver

– Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø

– Lønn etter avtale

Søknad  ønskes tilsendt pr e-post stabburs@online.no, men kan også sendes pr post.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Gry Ingebretsen ved Stabbursnes Naturhus og Museum, tlf. 78 46 47 65

Christer Michaelsen ved Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Finnmark, tlf. 78 95 04 04