Historikk

Stabbursnes Naturhus og Museum ble åpnet i 1990 og er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark. Siden 1997 har Naturhuset vært et av landets 15 autoriserte nasjonalparksentre. Naturhuset eies og drives av en stiftelse med representanter fra følgende institusjoner: Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, Porsanger Kommune og Porsanger Historie- og Museumslag.

Parti fra Stabbursdalen
Parti fra Stabbursdalen

Stabbursnes Naturhus og Museum ble utpekt som forvaltningsknutepunkt for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde i 2011. Verneområdeforvalter ble ansatt i 2011, og har i dag kontorsted ved senteret. Ved en utbygging på Stabbursnes vil vi i løpet av 2014 ha nasjonalparksenter/informasjonssenter, nasjonalparkforvalterStatens Naturoppsyn og RiddoDuottarMuseat – Porsanger Museum samlokalisert på Stabbursnes. Dette, i tillegg til godt samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer vil gjøre Stabbursnes Naturhus og Museum til et knutepunkt med høy kompetanse innen natur- og kulturfag.