Stabbursnes naturreservat – Stabbursnes Naturhus og Museum

Stabbursnes naturreservat

Stabbursnes naturreservat er lokalisert på begge sider av Stabburselvas utløp, og omfatter en del av landets største sammenhengende gruntvannsområder, og dermed et av de viktigste våtmarksområder for fugl i Norge. Det er bl.a registrert 23 andefuglarter (herav 6 gåsearter) og 25 vadefuglarter i reservatet. Naturreservatet har spesiell betydning for den sjeldne dverggåsa som raster i reservatet under trekket vår og høst. På sørsiden av Stabbursneset er det bygget en fuglekikkerbu med utsikt over Valdakmyra. Denne står åpen i den aktuelle tiden for fuglekikking.


Stabbursneset Fuglekikkerbu Fuglekikkerbu