Soppkurs på Stabbursnes søndag 2. september kl 11-14

Stabbursnes Naturhus og Museum og Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening holder i år som tidligere år soppkurs for nybegynnere på Stabbursnes.

Kurset ledes av godkjent soppkontrollør. Viktige kjennetegn og grupper av sopp vil gjennomgås inne på Naturhuset før drar ut og går i gang med plukkingen. Kurset avsluttes med soppkontroll hvor deltakerne får kontrollert soppen de har plukket.

Ta med kniv og kurv eller lignende til å plukke i.

Soppbok og kniv kan kjøpes på kurset.

Varighet 3 timer

Pris: kr 200,-

Gratis for medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforening

Oppmøte: Stabbursnes Naturhus kl 1100

PS! Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening arrangerer soppkontroll ved Rørkulpen kl 14-15. Denne er gratis og åpen for alle.

Soppkurs for nybegynnere i Børselv lørdag 25. august kl 12-14

Stabbursnes Naturhus og Museum og Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening holder i år som tidligere år soppkurs for nybegynnere.

Kurset ledes av godkjent soppkontrollør. Viktige kjennetegn og grupper av sopp vil gjennomgås før vi går i gang med plukkingen. Kurset avsluttes med soppkontroll hvor deltakerne får kontrollert soppen de har plukket.

Ta med kniv og kurv eller lignende til å plukke i.

Soppbok og kniv kan kjøpes på kurset.

Varighet 3-4 timer

Pris: kr 200,-

Gratis for medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforening

Oppmøte:

Børselv, ved klubbhuset til SILFAR v/lysløypa

PS! Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening arrangerer soppkontroll på samme sted kl 14-15. Denne er gratis og åpen for alle!

 

Skitur i Stabbursdalen søndag 8. april

Tradisjonen tro arrangerer vi også i år skitur til StabbursdalenTuren går i lett terreng inn til foringsplassen for fugl innerst i Lombolaveien. Her ser vi på fuglelivet og naturen i området, spiser medbragt matpakke og koker bålkaffe.

Hartvig Birkely er med på turen, og vil fortelle om området og om samisk skihistorie.

Ta med klær etter vær, matpakke (muligheter for grilling) og sitteunderlag. Værforbehold.

Oppmøte ved Stabbursnes Naturhus og Museum klokka 1100.

Varighet ca 4 timer (ca 10 km tur/retur)

Spørsmål? Ring 78 46 47 65/951 39 172

Prosjekt “Næring og rovvilt i Finnmark” er startet opp igjen

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FTK) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk.

Stillingen er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum, men har hele Finnmark som virkeområde. Prosjektet finansieres med midler bevilget over FKT-budsjettet for

Finnmark fra Rovviltnemda i region 8. Prosjektperioden er satt fra 2018 og ut 2020.

Hovedarbeidsområder:

– videreføring av tiltak for å nå målsetningene i forvaltningsplanene for store rovdyr i region 8

– via oppdrag fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen bidra til å nå forvaltningsplanens mål

– jobbe med tiltak lokalisert i flere kommuner, sauebeitelag og reinbeitedistrikter

Delmål for prosjektet:

– initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring

– oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling

– informasjon/veiledning/erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring

– bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Hjemmesiden til prosjektet er lagt ned på grunn av stadige tekniske problemer. Nyheter og informasjon vil bli lagt ut på Facebook siden til prosjektet, i tillegg vil det bli lagt ut artikler på hjemmesiden til Stabbursnes naturhus.

Ny prosjektmedarbeider:

Prosjektet har ansatt Ann Marit Eira fra Kautokeino som ny prosjektmedarbeider. Stillingen er lokalisert ved Stabburnes Naturhus og Museum.

Kontaktinformasjon til prosjektmedarbeider finnes på hjemmesiden til Stabburnes Naturhus og på prosjektets Facebook side «Næring og Rovvilt».

Årsplan 2018

Stabbursnes Naturhus og Museum har siden 1992 årlig arrangert naturvandringer. Hovedmålgruppen for turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen er å bidra til økt natur- og kulturforståelse gjennom positive natur/kulturopplevelser og innblikk i tidligere tiders naturbruk. Turene gjennomføres med en eller flere turledere med gode kunnskaper om temaet, og gjerne i samarbeid med andre .

Det kan bli endringer i planen i løpet av året. Følg med for informasjon om hvert enkelt arrangement  på Naturhusets hjemmeside/facebookside og plakatoppslag i Lakselv, Billefjord, Børselv og Olderfjord før hvert arrangement.