Skitur i Stabbursdalen søndag 8. april

Tradisjonen tro arrangerer vi også i år skitur til StabbursdalenTuren går i lett terreng inn til foringsplassen for fugl innerst i Lombolaveien. Her ser vi på fuglelivet og naturen i området, spiser medbragt matpakke og koker bålkaffe.

Hartvig Birkely er med på turen, og vil fortelle om området og om samisk skihistorie.

Ta med klær etter vær, matpakke (muligheter for grilling) og sitteunderlag. Værforbehold.

Oppmøte ved Stabbursnes Naturhus og Museum klokka 1100.

Varighet ca 4 timer (ca 10 km tur/retur)

Spørsmål? Ring 78 46 47 65/951 39 172

Prosjekt “Næring og rovvilt i Finnmark” er startet opp igjen

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FTK) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk.

Stillingen er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum, men har hele Finnmark som virkeområde. Prosjektet finansieres med midler bevilget over FKT-budsjettet for

Finnmark fra Rovviltnemda i region 8. Prosjektperioden er satt fra 2018 og ut 2020.

Hovedarbeidsområder:

– videreføring av tiltak for å nå målsetningene i forvaltningsplanene for store rovdyr i region 8

– via oppdrag fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen bidra til å nå forvaltningsplanens mål

– jobbe med tiltak lokalisert i flere kommuner, sauebeitelag og reinbeitedistrikter

Delmål for prosjektet:

– initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring

– oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling

– informasjon/veiledning/erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring

– bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Hjemmesiden til prosjektet er lagt ned på grunn av stadige tekniske problemer. Nyheter og informasjon vil bli lagt ut på Facebook siden til prosjektet, i tillegg vil det bli lagt ut artikler på hjemmesiden til Stabbursnes naturhus.

Ny prosjektmedarbeider:

Prosjektet har ansatt Ann Marit Eira fra Kautokeino som ny prosjektmedarbeider. Stillingen er lokalisert ved Stabburnes Naturhus og Museum.

Kontaktinformasjon til prosjektmedarbeider finnes på hjemmesiden til Stabburnes Naturhus og på prosjektets Facebook side «Næring og Rovvilt».

Årsplan 2018

Stabbursnes Naturhus og Museum har siden 1992 årlig arrangert naturvandringer. Hovedmålgruppen for turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen er å bidra til økt natur- og kulturforståelse gjennom positive natur/kulturopplevelser og innblikk i tidligere tiders naturbruk. Turene gjennomføres med en eller flere turledere med gode kunnskaper om temaet, og gjerne i samarbeid med andre .

Det kan bli endringer i planen i løpet av året. Følg med for informasjon om hvert enkelt arrangement  på Naturhusets hjemmeside/facebookside og plakatoppslag i Lakselv, Billefjord, Børselv og Olderfjord før hvert arrangement.

 

Årsavslutning “Til topps i Porsanger” onsdag 15. november kl 1730

 

 

 

Vi markerer avslutning av årets “Til topps i Porsanger” på Naturhuset onsdag 15. november klokka 1730.

Det blir :

  • Utdeling av diplom og t-skjorte til barn under 12 år som har gått 3 topper eller mer, og levert inn klippekort
  • Trekning av gevinster blant alle som har levert inn klippekort
  • Salg av årets “Til topps” t-skjorte

Vi har gratis inngang i utstillinga, og enkel bevertning.

Velkommen!

Lakselus – fra godt tegn til trussel Torsdag 14. september kl 1800

Lakselus er en parasitt på laksefisk i sjø. Tidligere var det sett på som et godt tegn å finne lakselus på laksi elva, fordi det er et tegn på nyoppgått laks. I dag er lakselus både det største helseproblemet i oppdrettsnæringa og en mulig trussel mot vill laks, sjøørret og røye.

Foredraget vil være en ABC i lakselus. Hva er det, hvorfor er den et problem, hvordan bekjemper vi den og hvilke mottiltak har lusa satt i verk i kampen for å overleve? Det vil også være tid til spørsmål om alt du måtte lure på om lakselus.

Om foredragsholderen

Kari Olli Helgesen er fra Lakselv og er utdannet veterinær. De seks siste årene har hun jobbet som forsker, med hovedvekt på lakselusforskning. I dag jobber hun på Veterinærinstituttet i Oslo, der hun leder forskergruppe lakselus og jobber med rådgivning til myndigheter og næring, i tillegg til forskning.