Lakselus – fra godt tegn til trussel Torsdag 14. september kl 1800

Lakselus er en parasitt på laksefisk i sjø. Tidligere var det sett på som et godt tegn å finne lakselus på laksi elva, fordi det er et tegn på nyoppgått laks. I dag er lakselus både det største helseproblemet i oppdrettsnæringa og en mulig trussel mot vill laks, sjøørret og røye.

Foredraget vil være en ABC i lakselus. Hva er det, hvorfor er den et problem, hvordan bekjemper vi den og hvilke mottiltak har lusa satt i verk i kampen for å overleve? Det vil også være tid til spørsmål om alt du måtte lure på om lakselus.

Om foredragsholderen

Kari Olli Helgesen er fra Lakselv og er utdannet veterinær. De seks siste årene har hun jobbet som forsker, med hovedvekt på lakselusforskning. I dag jobber hun på Veterinærinstituttet i Oslo, der hun leder forskergruppe lakselus og jobber med rådgivning til myndigheter og næring, i tillegg til forskning.

Soppkurs i Porsanger lørdag 2. og søndag 3. september

Lørdag 2.9. kl 1200 i Børselv

Søndag 3.9 kl 1100 på Stabbursnes

Stabbursnes Naturhus og Museum holder i år som tidligere år soppkurs. Kurset arrangeres i samarbeid med Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening.

Kurset ledes av godkjent soppkontrollør. Viktige kjennetegn og grupper av sopp vil gjennomgås før vi går i gang med plukkingen. Kurset avsluttes med soppkontroll hvor deltakerne får kontrollert soppen de har plukket.

Ta med kniv og kurv eller lignende til å plukke i.

Soppbok og kniv kan kjøpes på kurset.

Varighet 3-4 timer

Pris: kr 100,-

Gratis for medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforening

Oppmøte:

Børselv, på butikken

Stabbursnes, på Naturhuset

Soppkontroller i Porsanger

Lørdag 2. september kl 14-15 i Børselv

Lørdag 2. september kl 17-18 på torget i Lakselv

Søndag 3. september kl 14-15 ved Rørkulphytta

Onsdag 6. september kl 16-18 på Stabbursnes Naturhus

 Soppkontrollene er gratis og åpne for alle!

Arrangører:

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening

Stabbursnes Naturhus og Museum

Luktegresstur tirsdag 29. august kl 1700

Stabbursnes Naturhus og Museum og Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening arrangerer luktegresstur.

 Berit Thomassen tar oss med på tur til for å lære om sanking og bruk av luktegress/marigras.

Oppmøte ved butikken i Billefjord klokka 1700.

Ta med saks og klede for å sanke luktegress.

Turen tar ca 3 timer, og er gratis

Skitur i stabbursdalen lørdag 25. mars klokka 1100

IMG_5558

Turen går i lett terreng inn til foringsplassen for fugl innerst i Lombolaveien (5 km).

Her ser vi på fuglelivet og naturen i området, spiser medbragt matpakke og koker bålkaffe. IMG_5583

Hardvik Birkely er med på turen, og vil fortelle om området og  om samisk skihistorie.

Oppmøte på Naturhuset klokka 1100.

Ta med klær etter vær, matpakke (muligheter for grilling) og sitteunderlag.

Værforbehold.

Spørsmål? Ring 78 46 47 65 / 951 39 172

 

Årsplan 2017

Januar/februar

 • temakveld v/Hans Kristian Strand, Norsk Havforskningsinstitutt avd Holmfjord,

Mars/april

 • temakveld med visning av filmene «Krigen som aldri slutter» og «Pato/Laksestengsel» produsert av Siivet AS. Arvid Petterson og Øyvind Lindbäck forteller om stengselsfiske.
 • skitur til Stabbursdalen
 • jegerprøvekurs

Mai

 • fuglenes dag
 • kulturminnevandring Stabbursnes -Igeldas

Juni

 • oppstart «Til topps i Porsanger 2017»
 • fellestur «barnas til topps i Porsanger»

Juli 

 • floratur
 • fellestur «barnas til topps i Porsanger»

August

 • soppkurs
 • luktegresstur

September

 • kulturminnevandring i Stabbursdalen
 • ringmerking av spurvefugl i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening

Oktober/november/desember

 • temakveld
 • til topps årsavslutning
 • juleverksted/juleåpent

Temakveld på Naturhuset mandag 6. mars kl 1800

Vi viser Anstein Mikkelsens filmer:

Krigen som aldri slutter og Lohipato-laksestengsel

Foredrag om stengselsfiske av Arvid Petterson og Øyvind Lindbäck.

Omtaler av filmene:

Krigen som aldri sluttet

For mange mennesker endte siste verdenskrig under en gravstein på en kirkegård. Det gjorde den også for Hans KrigenPedersen i Lakselv i Finnmark, men først mange år senere.Han døde for tre år siden. Hans Pedersen ble et av andre verdenskrigs siste ofre. Han deltok aldri i kamphandlinger. Han var aldri en del av motstandskampen. Han seilte ikke til sjøs eller utførte sabotasjeoppdrag. Likevel opplevde han alt dette. Han var et uskyldig barn som havnet midt i kryssilden i den store krigen som preget verden mellom 1940 og 1945. Kortdokumentar 20 minutter.

Lohipato – laksestengsel

Stengselsfiske etter laks var en av de viktige kunnskapene kvenene brakte med seg nordover til Lakselvdalen. Dette tradisjonsrike fisket drev de frem til 1978 da det ble Lohipatoforbudt. I denne filmen møter vi noen av de som fortsatt behersker de gamle kunnskapene. Sammen med brødreparene Ragnvald og Einar Benjaminsen og Øyvind og Dagfinn Lindbäck rekonstruerere vi det gamle stengselsfiske fra  bygging av elvebukker til laksen grilles på bålet. Kvensk og finsk tale. Tekstet til norsk. 32 minutter.