Brukerundersøkelse i Stabbursdalen – Stabbursnes Naturhus og Museum